Frykter for sikkerheten – stenger plattform

STENGES: Midtplattformen (til høyre i bildet) ved Haga stasjon stenges. Det betyr at totalt fire avganger verken vil ha av- eller påstigning i morgen- og ettermiddagsrushet.

STENGES: Midtplattformen (til høyre i bildet) ved Haga stasjon stenges. Det betyr at totalt fire avganger verken vil ha av- eller påstigning i morgen- og ettermiddagsrushet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

For å ivareta passasjerenes sikkerhet har Bane Nor besluttet å stenge midtplattformen på Haga stasjon fra mandag.

DEL

Det betyr at to avganger med innsatstog om morgenen fra Haga mot Oslo og to avganger fra Oslo om ettermiddagen ikke vil slippe av eller ta på passasjerer. Øvrige tog går som normalt.

– Etter en sikkerhetsvurdering av samtlige jernbanestasjoner i Norge med midtplattform hvor det krysser tog, er det besluttet å stenge midtplattformen på Haga stasjon på Kongsvingerbanen, sier trafikkdirektør Bjørn Kristiansen i Bane Nor.

Haga er verstingen

Denne stasjonen har en smal midtplattform som iser lett om vinteren, og sikten på stasjonen er dårlig.

– I tillegg har vi hatt tilløp til alvorlige hendelser knyttet til bruken av midtplattformen. Av alle stasjoner med midtplattform som er risikovurdert, kommer Haga dårligst ut.

Ingen andre stasjoner på Romerike er berørt.

– Liv og helse først

– Vi beklager at de reisende som bruker innsatstogene til og fra Haga, blir rammet på denne måten, men i denne saken setter vi hensynet til liv og helse først. Vi er kjent med at det har vært hendelser på Haga stasjon knyttet opp mot bruken av mellomplattformen som kunne ha utviklet seg til en alvorlig ulykke med tap av menneskeliv som ytterste konsekvens, sier Kristiansen.

Les også: Slo ring om stasjonen

Innsatstogene har etter ruteplanen kryssing på Haga. Da kjører de inn på spor to, og reisende som skal av eller på, må benytte mellomplattformen.

Setter inn buss

Alle øvrige persontog stopper til hovedplattformen, og de berøres derfor ikke av denne beslutningen. Togene som fra mandag av ikke betjener Haga, er avgangene klokka 06.47 og 07.48 mot Oslo og avgangene fra Oslo S klokka 15.32 og 16.32. Togene vil fortsatt stoppe på Haga stasjon for kryssing, men det blir altså ikke mulig å gå av eller på.

NSB vil fra mandag av og inntil videre erstatte avgangene med innsatstogene på Haga med en bussløsning mellom Haga og Rånåsfoss, og det vil være en egen kundeveileder til stede på stasjonen om morgenen og ettermiddagen neste uke.  For avgangstider for bussene henvises til NSBs nettsider.

Personovergangen mellom plattformene på Haga blir tatt bort, mens mellomplattformen fortsatt blir stående fordi Haga stasjon er fredet.

Artikkeltags