For to år siden overtok Lise Olavsdatter Lund drifta av gården Vestre Rotnes. Hun driver 1.000 mål korn i landets største kornkommune, og jobber lange dager for å få kornet i hus.ALLE FOTO: Lisbeth Andresen

Arvegullet

Denne høsten treskes det korn for over 500 millioner kroner på Romerike.
Publisert