Vil ha Årnes kommune – hvis Nes må bytte navn

VALGTE ÅRNES: Dette blir kommunenavnet dersom Nes må bytte navn. (Fotomontasje)

VALGTE ÅRNES: Dette blir kommunenavnet dersom Nes må bytte navn. (Fotomontasje) Foto:

Nes kommune bytter navn til Årnes dersom ikke dagens navn kan beholdes.

DEL

Det vedtok Nes formannskap med ni mot to stemmer tirsdag. Venstre og KrF ønsket Raumnes kommune som eventuelt nytt navn. Behandlingen fant sted uten nevneverdig debatt - politikerne gikk rett til forslag og votering.

Dermed lyttet ikke politikerne til resultatet av meningsmålingen gjennomført av Norstat tidligere i sommer. 39 prosent av de spurte gikk da inn for Raumnes som nytt navn ved et eventuelt navneskifte, mens 33 prosent ga sin stemme til Årnes.

- Lyttet til Språkrådet

- Raumnes vant helt knepent foran Årnes. Det politiske flertallet valgte å lytte til blant annet Språkrådet, som anbefalte Årnes. Men la det være helt klart at vi primært ønsker å beholde dagens navn, sier ordfører Grete Sjøli til Romerikes Blad.

Den raske behandlingen mener hun skyldes at politikerne er blitt litt lei den langdryge prosessen som Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har lagt opp til.

Saken skal til endelig behandlig i kommunestyret tirsdag til uka, uten at det ligger an til noe annet vedtak da.

Nes og Nesbyen?

Navnesaken er et resultat av at både Nes i Akershus og Nes i Buskerud fra nyttår blir en del av nye Viken fylkeskommune. For å unngå navneforvirring ble begge kommunene utfordret til å finne alternativer til dagens navn.

KMD har det siste ordet i saken. De har tidligere uttalt at de vil godta henholdsvis Nesbyen (Buskerud) og Nes som nye kommunenavn. En meningsmåling i Nes i Buskerud nylig ga solid flertall for nettopp Nesbyen, men hallingdølene har ennå ikke gjort politisk vedtak.

Artikkeltags