Verner dyrket mark – dropper campus: – Vinglete politikk

80 mål dyrket mark avsatt til Campus Nes skal tilbakeføres til LNF-område.