Her kommer det åtte nye rusboliger

BLIR BEDRE: Brakkene på Gorolund-tomta skal byttes ut med nybygg med åtte boliger.

BLIR BEDRE: Brakkene på Gorolund-tomta skal byttes ut med nybygg med åtte boliger. Foto:

Rusbelastede mennesker i Nes kan endelig se fram til bedre botilbud. Rådmannen vil inngå avtale med privat selskap om bygging av åtte boliger på denne eiendommen ved Årnes.

DEL

Nes-politikerne har tidligere vedtatt å bygge åtte boliger til brukere med rusrelatert problematikk. Leilighetene skal være tilknyttet fellesareal, areal for personal, opparbeidet uteareal og parkering.

Raskeste løsning

Etter at prosjektet har vært ute på anbudskonkurranse innstiller rådmann Jon Sverre Bråthen på at det inngås avtale med Noona AS for oppføring av boligene på Gorolund-tomta ved Nedre Hagaveg, like sør for Årnes sentrum. Deres tilbud er vurdert opp mot ulike kommunale løsninger.

– Oppsummert er det slik at alternativet med oppføring av boliger i kommunal regi er den rimeligste form for anskaffelse forutsatt at tomtekostnad ikke overstiger kr 4,3 millioner. Det private tilbudet om leie eller kjøp, er det alternativet som raskest vil framskaffe boligene, skriver rådmannen i saksframlegget.

Han vurderer at eiendommen har god beliggenhet av hensyn til beboerne og omkringliggende funksjoner.

Brakkene på eiendommen har allerede i mange år vært botilbud for rusbelastede mennesker.

Opsjon på kjøp

Rådmannen ber om fullmakt til å framforhandle en endelig avtale for anskaffelsen av de nye boligene. Han mener en eventuell utløsning av opsjon på kjøp må vurderes når bygget står ferdig da dette er rimeligere enn å leie boligene i 30 år.

Dersom politikerne ikke ønsker å følge innstillingen er alternativet at Nes kommune bygger boligene i egen regi, med plassering på Runni-området nord for Årnes sentrum.

Den politiske behandlingen starter til uka, og saken sluttbehandles av kommunestyret 3. september.

Svein Oscar Skjærli fra Årnes har nylig kjøpt Noona AS av Jan Bråthen og hans selskap Bråthen Eiendom AS.

– Jeg har ingen kommentar til rådmannens innstilling. Jeg avventer den politiske behandlingen, sier Skjærli til Romerikes Blad.

Artikkeltags