Bekymret over mannskapsmangel: – Det er sånn at det har lett for å gå bra, men det er vel ikke sånn beredskapen skal være?

BEKYMRET: Brannmesterne i Nes er bekymret over svekket beredskap.

BEKYMRET: Brannmesterne i Nes er bekymret over svekket beredskap. Foto:

Brannmesterne i Nes er bekymret over mannskapsmangel. – Det er eksempler på at man mangler både én og to mann når vaktuka starter, skriver de i en bekymringsmelding.

DEL

I et brev til Nes kommune og samtlige politikere i Nes uttrykker de først forundring over praksis i forbindelse med nyansettelser. Det gjelder intern utlysning av to hundre prosent stillinger som brannkonstabler.

– Ikke involvert

– Det er søkt etter brannkonstabler, det viser seg nå at det er gitt tilbud om brannmesterstilling til en av søkerne, noe som selvfølgelig kunne ha utløst flere aktuelle søkere. Det føles vel riktig at man tar en ny runde siden dette dreier seg om en helt annen stilling, samt lønnsbetingelser, heter det i brevet fra brannmesterne i Nes, som samtlige mannskaper på stasjon 3 Nes stiller seg bak.

Brannmesterne i Nes har tradisjonelt vært en del av ledergruppa på stasjon 3. Under denne ansettelsesprosessen har ikke brannmesterne vært involvert på noen måte, heller ikke i intervju med aktuelle søkere.

Svekket beredskap

– Det er også stor skepsis til at det blir praktisert ansettelser av personell som ikke tilfredsstiller kravene til bosted. Dette vil medføre en vesentlig svekket beredskap, samt enda større belastning på eksisterende mannskaper som allerede har et stort press og går flere vakter enn det som er forsvarlig. Ved valgte løsning vil det oppstå et stort behov for overtid og ekstra vakter, noe som heller ikke er en bra løsning for lønnsbudsjett, heter det videre i brevet.

– Det er godt kjent at beredskapen svikter stadig oftere på grunn av mannskapsmangel, det er eksempler på at man mangler både én og to mann når vaktuka starter. Det er sånn at det har lett for å gå bra, men det er vel ikke sånn beredskapen skal være? spør brannmesterne.

Fra fem til fire

De opplyser at de er etter sammenslåingen i 2013 er redusert fra fem til fire mann på laget, noe som i utgangspunktet er for få mannskaper i en hektisk og viktig startfase.

– Det er ikke vanskelig å se at dette sliter på mannskapene som går vakter uke etter uke for å prøve å løse noen av problemene. Vi på stasjon 3 er oppriktig bekymret for framtida, og vi er usikre hvor mye nevnte ansettelser vil avhjelpe en dramatisk situasjon, skriver brannmesterne i Nes.

– Beredskapen er ivaretatt

Brannsjef Terje Valvatne Foss i Øvre Romerike brann og redning bekrefter at ledelse og styre i ØRB har mottatt en varsling.

– Først og fremst vil vi understreke at beredskapen i Nes er ivaretatt og at folk ikke skal føle seg utrygge. Vårt fokus er på en helhetlig beredskap for distriktet vårt, og vi jobber hele tida med å gjøre tjenestene våre bedre. Vi er blant annet i ferd med å gjøre tiltak for enda bedre bemanning både i Nes og ved andre stasjoner, sier Foss.

Han forsikrer at varslingen vil bli behandlet etter de retningslinjer som gjelder og at det er satt i gang behandling av saken.

– I ansettelsessaken som er omtalt i avissaken, har det vært en ryddig prosess der arbeidslivets avtaler er fulgt. Tillitsvalgte har vært med i hele prosessen og står bak beslutningen. Det er viktig for oss å ivareta arbeidsmiljøet og beredskapen ved alle våre stasjoner, samtidig som vi tar hensyn til selskapet som helhet. Vi håper å kunne løse denne saken gjennom en god og ryddig prosess, sier brannsjef Terje Valvatne Foss.

– Lokalkunnskap veldig viktig

Nes Senterparti er raskt på banen med en pressemelding.

– Vi er opptatt av å ha et sterkt brannmannskap i Nes, der utrykningstid og tilstrekkelig mannskap er selvfølgeligheter. Vi forventer at ansettelse av brannkonstabler i Nes følger kravene til bosted. I en tid der politiet blir sentralisert ser vi at brannvesen med lokalkunnskap er veldig viktig for den totale beredskapen i Nes. Dette gjelder både det å komme først til trafikkulykker eller få fontroll på store skogbranner i lokalt terreng. Nes Sp forventer lik eller helst bedre beredskap enn ved sammenslåingen til ØRB i 2013 og så klart en lik beredskap i hele brannsamarbeidet, skriver leder Marius Torgersen i pressemeldingen.

Artikkeltags