Gå til sidens hovedinnhold

Nei, vi er ikke ferdig med saken

Leserinnlegg

Nå skriver vi mai 2021, og alle i kommunale boliger i Ullensaker har fått gjengs husleie, og alle i de samme boligene har mistet den kommunale bostøtten. 26.11.2018 sendte kommunen ut informasjon om at alle kommunale boliger skal ha gjengs husleie. Dette etter kommunestyrevedtak 57/18 fra 12.06.2018. I samme skriv står også at vi vil få informasjon om rettigheter, klagemuligheter og muligheter til eventuelle støtteordninger, som for eksempel kommunal bostøtteordning for de med lav inntekt. Det står også i samme skriv at før den nye husleien fastsettes for ditt leieforhold, skal det gjennomføres en leieprisvurdering av leiligheten. Dette innebærer at en takstmann vil foreta vurdering av leiepris. Det var en takstmann her, ja, som plasserte et kamera midt på golvet, som tok bilder rundt i rommet. Det var også en kar fra kommunen med, men ingen av disse tok i mot hva vi som leietakere hadde å si om feil og mangler. Og så vidt meg bekjent fikk vi alle samme husleie ut fra hva takstmann kom fram til. Leilighetene var vel 18 år ved taksering, så noe har vel kommet på, uten at dette ble tatt hensyn til ved taksering.

22.05.2019 går det ut skriv fra kommunen om at gjengs husleie er gjennomført, ny leie går opp fra 6.400,- til 9.600,-, opp 50%. For de som har søkt kommunal bostøtte kommer svar i eget brev. To ganger i 2019 var det folk fra kommunen her ved bo- og aktivitetssenteret, for å informere leietakerne av omsorgsboligene om gjengs husleie, og hva vi kunne forvente å få i kommunal bostøtte. Det var en stor flopp som ikke hadde noe med virkeligheten å gjøre, bare tull og bortkastet tid.

20.01.2021 går det ut skriv fra kommunen om at kommunal bostøtte opphører fra og med 01.04.2021. Det står også at dersom du får økonomiske utfordringer som følge av avviklingen av den kommunale bostøtten, må du ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 for råd og veiledning. Helt håpløst, jeg oppfordrer politikerne til å ringe nummeret for å sjekke hvor enkelt det er, og hva de utsetter en sårbar gruppe for.

Resultatene av gjengs husleie og bortfall av kommunal bostøtte har ikke latt vente på seg. Ved Frivillighetssentralens matutdeling var det en, som et resultat hadde fått husleieøkning på 4.500,- kroner og trengte litt hjelp. Jeg vet også om tilfeller her jeg bor, i omsorgsbolig ved Kløfta bo- og aktivitetssenter, som må kutte ut en god del middager i måneden, og andre ting, på grunn av mistet bostøtte. Men det er vel slik posisjonen i kommunen vil ha det. Kan det kalles omsorg?

Lørdag 27. mars sto det å lese i RB at Frp-gruppeleder Ståle Lien Hansen ville reversere bortfallet av kommunal bostøtte, og at SV-politiker Mahmod Ahmad delte sin frustrasjon etter at posisjonen, som han forøvrig er en del av, avviste å reversere samme sak. Lien Hansens forslag om reversering ble avvist av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre. Da vet vi hvor støtten ligger, og hvem som ikke bryr seg, og det er faktisk veldig skuffende.

Frp vil ha tilbake bostøtten, det mener Sp og Ap er en forhastet beslutning? Det var forhastede beslutninger da gjengs husleie ble innført, det samme da kommunal bostøtte ble fjernet. Dette er politikerne klar over, men det er ikke alle som vil rette opp i forhastede beslutninger, men bruker det som en unnskyldning for ikke å rette opp begåtte feil.

Martin Øverbye, Kløfta

Kommentarer til denne saken