Takk Simon Friis-Larsen for ditt innlegg og kampen mot å tillate å utestenge en minoritet fra det sosiale liv. Koronapass er ikke veien å gå. Det blir ikke mindre smitte i samfunnet da vaksinerte smitter like mye som vaksinerte. Og det viser seg at vaksinen virker så kort tid. Omikron viser seg å være mye mindre alvorlig og med så mye bivirkninger av vaksina så må presset på å ta vaksina stoppe. Å si at du som politiker ikke kan uttale deg om dette er spesielt. Er det ikke nettopp politiker styrt dette? Det har vært lite debatt og lite adgang for andre leger og forskere å uttale seg. Nå har noen fått anledning å uttale seg. Og andre kan gjøre seg opp lening ved å lese/høre ulike utspill. Stå på Larsen. Du gjør en god jobb. Bra med alternative røster. Håper min kommune kan følge Rælingens måte.