Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill. Yr melder om stor skogbrannfare Østafjells.

Det er heller ikke meldt nedbør av betydning i dagene fremover.

Mellom 15. april til 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Eventuelt gitte tillatelser trekkes tilbake inntil videre.

Forbudet gjelder alle eierkommuner: Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum og Aurskog-Høland, samt Rømskog.

Når forbudet oppheves vil NRBR gi beskjed om dette på sine hjemmesider (www.nrbr.no) og på Facebook. Hjemmel til forbudet fremgår av forskrift om brannforebygging §3.