Gå til sidens hovedinnhold

Nedgang i arbeidsledigheten

Artikkelen er over 2 år gammel

Det var 91.000 arbeidsløse her i landet i april, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, viser tall fra SSB.

Det tilsvarer en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra januar. Nedgangen kom hovedsaklig blant personer over 24 år, viser AKU-tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra januar til april gikk det sesongjusterte tallet på sysselsatte opp med 14 000 personer. I samme periode har befolkningstallet holdt seg ganske stabil, slik at sysselsettingsprosenten har økt noe: opp 0,3 prosentpoeng til 67,8 prosent i april. Økningen er innenfor feilmarginen i AKU.

SSB bruker i sin Arbeidskraftunersøkelse (AKU) tremåneders glidende gjennomsnitt – gjennomsnittlig arbeidsledighet i tremånedersperioder. Ledighetstallet for april er dermed et snitt av månedene mars, april og mai.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

Kommentarer til denne saken