20 nye saker i Nav-skandalen

NEDRE ROMERIKE TINGRETT: En av de nye sakene i Nav-skandalen har vært oppe i Nedre Romerike tingrett.

NEDRE ROMERIKE TINGRETT: En av de nye sakene i Nav-skandalen har vært oppe i Nedre Romerike tingrett. Foto:

Av

Det er funnet 20 nye saker som kan være rammet av Nav-skandalen. 11 til må undersøkes videre.

DEL

Domstolene fikk mandag 28. oktober en oversikt over «NAV-saker» fra Riksadvokaten. Dette er saker hvor det kan være avsagt dom på feil lovforståelse.

Domstolene har blitt bedt om å undersøke om de har behandlet andre NAV-saker der det kan være avsagt dom på feilaktig grunnlag. Resultatet av søket foreligger nå.

Domstoladministrasjonen har så langt avdekket 20 nye «Nav-saker».

Det er snakk om saker som omfatter sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger og opphold i EØS-land etter juli 2012.

11 saker mangler opplysninger

Det er avdekket 20 nye saker. Det er i tillegg funnet 11 saker hvor det mangler opplysninger i dommen som gjør det mulig å utelukke at sakene er omfattet.

I begge typer saker må Riksadvokaten vurdere om sakene skal fremmes for Gjenopptakelseskommisjonen, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

– De som er berørt av «NAV-skandalen» skal vite at vi i Norges domstoler gjør hva vi kan for at det raskt blir ryddet opp, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.

Kan bli gjenopptatt

– Derfor satte vi i gang arbeidet for å finne ut om det kan være flere saker enn de Riksadvokaten først var klar over. Vår gjennomgang viser at det er nødvendig å se nærmere på ytterligere 31 saker. Oversikten over disse sakene har vi i dag sendt over til fungerende riksadvokat som må vurdere om det er grunnlag for å begjære sakene gjenopptatt. Samtidig sender vi oversikten til mediene for å bidra til åpenhet om sakene, sier han.

Sakene det gjelder har vært oppe i Oslo tingrett, Glomdal tingrett, Hammerfest tingrett, Hedmarken tingrett, Nord-Troms tingrett, Salten tingrett, Follo tingrett, Frostating lagmannsrett, Drammen tingrett, Stavanger tingrett, Vestfold tingrett, Gjøvik tingrett, Bergen tingrett, Lister tingrett, Nedre Romerike tingrett, Kristiansand tingrett, Sør-Trøndelag tingrett og Haugaland tingrett.

Artikkeltags