Arbeidsledigheten øker

Flere personer er arbeidsledige i vårt distrikt enn på samme tid i fjor. I landet for øvrig synker den.

DEL

Det skriver Nav Øst-Viken i en pressemelding.

I Akershus er to prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige. Samtidig har korttidsledigheten økt, hovedsakelig blant dem som har vært arbeidsledige mindre enn en måned.

– Vi ser at det er mange utlyste stillinger, og dermed jobbmuligheter for mange, sier Lise Westly, fungerende direktør i Nav Øst-Viken.

I Akershus er 1.675 personer under 30 år helt ledige, 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest er arbeidsledigheten i Ullensaker, der 2,9 prosent av arbeidsstyrken er ledige.

I Norge som helhet falt imidlertid arbeidsledigheten, skriver Nav.

I Oslo og Akershus ble det i august lyst ut 4.041 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 774 stillinger og butikk- og salgsarbeid med 484 ledige stillinger.

– Vi ser det er et manglende samsvar mellom arbeidsgivernes kompetansebehov og arbeidssøkernes kvalifikasjoner. Vi anbefaler arbeidssøkere å oppsøke bemanningsbransjen. Her finnes det vikariater som kan gi verdifull arbeidserfaring, og som igjen kan gi nye muligheter for fast stilling på sikt, sier Westly.

Artikkeltags