Jeg synes det er rart at skogsgrensen hele tiden flyttes pga bygging. Bare på Jessheim har masse skog gått tapt. Veldig synd.

Andre Andersen, Jessheim