Friske eksemplarer av stubbeblekksopp fra Romerike landskapsvernområde. Når de blir gamle, mørkner de, og blir nesten til blekk. Derav navnet. Denne «gjengen» ble funnet på ekskursjon i regi av Romerike sopp- og nyttevekstforening. Foto: Rune Fjellvang

– Det var da jeg forsto at sopp ikke bare er mat

Skogen har i høst bugnet av sopp og jeg er sikker på at jeg har gått rett forbi de herligste måltider. Andre sopper er så giftige at de bare venter på å få ta livet av deg eller ødelegge nyrer eller lever.
Publisert