: I flomvannet i Leira, og andre steder på Romerike, har aspen sitt bryllup i månedsskiftet april-mai. Her er biolog Åge Brabrand ved Naturhistorisk museum med en flott asp, fanget under elfiske i forbindelse med undersøkelse av aspen på Romerike. Foto: Naturhistorisk museum.

– Angriper byttet med en kraft omtrent som når en hest sparker

I iskaldt elvevann har aspen slitt seg opp til gyteplassene akkurat som laksen. Nå kan en av Norges sjeldneste fiskearter fete seg opp.
Publisert