: En klåved i geoparken i grustaket på Berger. Dessverre står det nå ille til med denne bestanden. Dette bildet er fra 2002 da bestanden var livskraftig. Nå synger forekomsten på det aller siste verset, og hvis ingen gir den en håndsrekning, vil den snart forsvinne. Foto: Rune Fjellvang

– Nå er rariteten i stor fare

Klåved er en veldig sjelden plante på Romerike. Nå er den eneste forekomsten der den har hatt fotfeste i ferd med å dø ut.
Publisert