Gå til sidens hovedinnhold

Dissens hos kongen

Fuglene går inn for landing en etter en utenfor fugletårnet på Årnestangen. Tilfeldighetene gjør at vi fortsatt kan glede oss over dette.

Artikkelen er over 3 år gammel

NATURSPEILET

Det kan være viktig å ha i minnet hva som skjedde i området mellom Lillestrøm og det nordlige Øyeren for snart 50 år siden. I dag er Romerike et stort vekstområde. Skog og ravinedaler må vike plass for boliger, massedeponier og industriområder. Myr taper for torv.

Innsigelser fra Fylkesmannen oppleves som heft og inngrep i lokaldemokratiet. Politikere med grønne fingre er fortsatt i et klart mindretall, men i ettertid er det flere som har valgt å sole seg i glansen av andres kloke avgjørelser når naturen i noen tilfeller vinner.

Jeg var sist uke på en tur i Nord-England. På nesten hver eneste jernbanestasjon sto det oppslag om hvor flott naturen var i nabolaget.

Brosjyrene om det samme mangfoldet var også tilgjengelig på de samme stasjonene.

Ingen forteller meg om Nordre Øyeren naturreservat på Lillestrøm stasjon, enda området like utenfor bygrensa til Oslo er en virkelig perle.

Reservatet ble som mange andre barn født i en blanding av skrik, smerte og stor glede.

Der fuglene i dag beiter og hvor fisken gyter, kunne det i dag vært en snorrett kanal fra Lillestrøm til Fetsund med bugnende kornåkre på begge sider.

Nordre Øyeren naturreservat kom til å bli en av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtlands viktigste saker som statsråd i det ferske Miljøverndepartementet for over 40 år siden.

Hennes forgjenger, Helga Gitmark (Sp), ville ikke ha med Svellet i reservatet. Her kunne men vinne inn 4.500 dekar prima landbruksjord.

Som med det meste var det en liten gjeng idealister som sto i bresjen for å verne det unike fuglelivet, med Steen Dalgaard Nielsen i Rælingen i spissen.

Da hadde allerede forslaget om at Nordre Øyeren burde huse vår framtidige hovedflyplass vært luftet.

Da reservatet ble opprettet i 1975 hadde det vært nokså turbulent rundt vernesaken.

Da saken var klar for høringsrunden fra departementets side, grep som nevnt miljøvernminister Gitmark inn for å få fjernet Svellet fra verneforslaget. Både partileder Dagfinn Vårvik og Svellets fremste grunneier, storbonde og tidligere Sp-politiker Hans Borgen møtte opp på hennes kontor for å få tyngde bak det argumentet.

Men Gitmark bøyde seg for presset fra embetsverket som sa at høringsrunden enten ville bli massive protester fra hele Miljø-Norge om 5 kvadratkilometer i nord eller applaus for resten av vernevedtaket i det 62 kvadratkilometer store området.

Enden på visa ble at landbruksminister Thorstein Treholt (Ap) tok dissens ved Kongens bord og stemte imot vernet. Deretter var naturreservatet i havn. Også den nordre delen viste seg å være viktig for reservatet og i ettertid er dette understreket ved at Sørumsneset naturreservat er skjøtet på.

Kommentarer til denne saken