Som andre fugler har mellomskarven stor dødelighet første leveåret. Denne ungfuglen endte sine dager i Hurdalssjøen, på grensa mellom Hurdal og Nannestad. Trolig sultet den ihjel. 											Foto: Hallgeir B. Skjelstad

- En helvetes møkkafugl. Bare å skyte!

-En helvetes møkkafugl. Bare å skyte, sa min franske medreisende.
Publisert