Ålen kan bli over en meter lang og veie flere kilo. Men antall ålelarver som kommer fram til våre kyster er i dag bare en brøkdel av hva som svømte hit på 1950-tallet. 2017 var likevel et positivt år for ålelarvene som tok seg opp Göta älv. Det kan være godt nytt for Romerike. Foto: Scanpix

– Nå står det ille til med denne merkelige og hemmelighetsfulle fisken

Dro den siste ålen fra Romerike med den siste høstflommen? Eller har de reist for lenge siden? Eller er den på vei tilbake igjen?
Publisert