Litt matauk med en røyefangst er ikke å forakte. Romerike ligger litt utenfor røyesonen, men det finnes noen vann med gode bestander av røye. I Elvann i Hakadal kan den bli storvokst og i Øyangen i Hurdal jobber man med å bedre røyas gyteplasser. Foto: Rune Fjellvang

– Et par uker til nå, så er det på topp

Høstens farger brer seg utover Romerike. Sikkert som amen i kirka kommer telefonen som forteller at høsten er rød. Knall rød.
Publisert