: Røya er en av fiskeartene som skifter over til en fargerik gytedrakt. I serien «Magiske Glomma» møter vi blant annet røya på gyteplassene. I andre episode er det Nordre Øyeren som settes i fokus. Serien går over fem episoder. Foto: NRK

Visste du at det lever små sjøulker på 400 meters dyp i Mjøsa

Visste du at det lever små sjøulker på 400 meters dyp i Mjøsa, at niøyene er fisk som ikke er fisk og at ørekyta får en fantastisk gytedrakt?
Publisert