Naturkatastrofen vil prege Gjerdrum i mange år

Av