Den vidt ulike behandlingen av disse to myrene viser at grønn styring har noe å si.

Når du skal velge stemmeseddel på valgdagen, bør du huske på at politikere skal bestemme over helt konkret natur som (fortsatt) finnes i din kommune. Skoger, myrer og hav vil alltid trues av utbyggingsprosjekter som skal øke kommunens skatteinntekter.

Myrer i særklasse


De siste årene har vi fått økt kunnskap og bevissthet rundt hva naturen gjør for oss - og vi har fått en internasjonal naturavtale. Myrer er i en særklasse når det gjelder å bidra til samfunnet - den fungerer som lager for klimagasser, beskytter mot spredning av skogbrann, bidrar til overvannshåndtering og er hjem til mange insekter og dyr.

Likevel lot kommunestyret i Nannestad den eksentriske høymyra Bjørkemåsan - en sterkt truet naturtype i Norge - bygges ned. Vedtaket ble gjort helt tilbake i 2007, men spaden ble først satt i jorda i 2020. Nannestad MDG har, sammen med SV og bygdelista, forsøkt å stoppe utbyggingen ved hver korsvei - men har tapt hver gang.

Gjorde en innsats

Med andre ord var det rikelig med tid til å ombestemme seg, men politikerne har insistert på vedtaket som ble gjort uten konsekvensutredning. Ikke bare det - de gjorde en innsats for å behandle saken oppstykket, for å gjøre de ulike områdene små nok til å unngå utredning. Vi skulle ønske politikere var like kompromissløse og kreative når det kom til å bevare naturen.

I Ullensaker gikk MDG inn i forhandlinger etter valget i 2019 med ett hovedmål - å restaurere den enorme myra Jødalsmåsan. Det var det første vi spurte om - og det ga resultater. Nå har kommunen gjort avtale med grunneier og myra skal repareres og få være i fred i overskuelig framtid. Denne myra er Ullensakers største punktutslipp tilsvarende 150.000 fossilbiler.

Grønn politikk funker fordi grønne politikere sier nei til vedtak som ødelegger naturen og ja til vedtak som gjenoppbygger naturen. Slik kjemper også Håkon mot å skade Fjerdingbydammen i Rælingen og Eline for å beskytte raviner i Lillestrøm. Uten oss i kommunestyrene, er det ikke sikkert noen tar disse kampene.

Klimakutt

Grønn politikk fungerer også i klimaarbeidet. Nylig kom det også en masteroppgave i statsvitenskap av Juni Lund, som viste at utslippene går mer ned i kommuner der MDG styrer (enn ikke). I tillegg viser en rapport fra forsikringsselskapet If og Cicero at kommuner der det er gjort politiske vedtak om klimatilpasning faktisk har blitt bedre rustet mot ekstremvær.

Dette håper vi du husker når du går inn bak forhenget på valgdagen 11. september: For å få politikk som gir klimakutt og mer natur, må du stemme på grønne politikere. Du må stemme på Miljøpartiet De Grønne.

Kristin Antun, Nannestad, 2. kandidat i Akershus (MDG) og Tove Kongsvik, 2. kandidat i Ullensaker (MDG)