Paul ble møtt av et grotesk syn i Østmarka

Mange har reagert med sjokk og vantro på bilder av en død fugl som har blitt hengt opp i et tre i Østmarka.