– Veldig nyttig! Det var konklusjonen til både leder av Naturvernforbundet i Lørenskog, Per Flatberg, og saksordfører Heikki Eidsvoll Holmås (SV) etter miniseminaret om Østmarka nasjonalpark på Stortinget denne uka.

Til tross for at Enebakk kommunestyre har sagt nei til utredning av opprettelsen av en nasjonalpark på Oslo kommunes grunn i Østmarka, jobbes det videre med saken.

Forslag på Stortinget

I tillegg til Oslo kommunes forslag, har stortingspolitikere fra Ap, Venstre, SV og MDG foreslått å gi Østmarka status som nasjonalpark, og det er dette forslaget som nå er til behandling i energi- og miljøkomiteen.

Der blir regjeringen bedt om å starte et arbeid med å utvide nasjonalparkplanen fra 1993 «med siktemål om å opprette nasjonalpark Østmarka og nasjonalpark Preikestolen».

– Dette kan være siste mulighet til å opprette en nasjonalpark i skogsområdene i Sørøst-Norge. Østmarkas verdifulle natur er ikke godt nok sikret gjennom markaloven, sa Helga Gunnarsdóttir fra Østmarkas Venner.

Det var Østmarkas Venner som opprinnelig foreslo en langt større nasjonalpark i Østmarka.

Oslo kommune er eier

Oslo kommune ønsker å verne hele sin skogeiendom i Enebakk. Ski har varslet at de vil skjøte på med sin kommuneskog hvis det blir en slik park.

Ordfører Øystein Slette (Ap) i Enebakk svarte at Østmarka på ingen måte er truet.

– Men blir det nasjonalpark blir resten av skogen B-laget som det vil bli mye lettere å angripe, sa han.

Slette, som selv er en ivrig markabruker, tror det vil koste mye å utrede en nasjonalpark.

– Dette er penger som i stedet kan brukes på gapahuker, stier og bedre tilgjengelighet, sa han.

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet sa at en nasjonalpark vil være en inngangsport til de naturverdiene som ligger i Østmarka.

– Vi har 39 nasjonalparker, men disse er ikke et representativt utvalg av norsk natur. Særlig de lavereliggende skogsområdene på Østlandet mangler. Østmarka, fortsatte hun.

Per Flatberg har engasjert seg sterkt i denne saken

– Før eller siden blir det nasjonalpark i Østmarka.