– Kaster søppel i avfallsbrønner som ikke er godkjente. Nå har utbygger fått varsel om tvangsmulkt

Eiendomsgruppen AS har blitt pålagt å rydde opp på eiendommen etter at det har blitt kastet søppel i avfallsbrønner som ikke tømmes.