Gå til sidens hovedinnhold

Nasjonalt eierskap handler om sikkerhet

MED ANDRE ORD

Fredag behandla Stortinget saken om salg av Bergen Engines til en stor russisk aktør. Komplisert og vanskelig, tenker noen kanskje. Men saken er egentlig ikke så vanskelig å forstå. Det handler om vi skulle la et russisk selskap med sterke bindinger til den russiske marinen få gå inn som eier i er norsk selskap som reparerer og leverer motorer til Forsvarets marinefartøyer, blant annet vårt store overvåkingsfartøy, Marjata.

Heldigvis ble salget stanset. Begrunnelsen for å stoppe dette var at salget «ville hatt stor militær strategisk betydning» og «vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser».

Mange ser kanskje på spørsmålet om privat og offentlig eierskap, eller norsk og utenlandsk eierskap, som velkjente politiske skillelinjer mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk. Men i dag handler det om noe mye mer.

Sikkerhetstjenestene våre – Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet – advarer nå tydelig om at strategiske investeringer fra fremmede stater påvirker nasjonale sikkerhetsinteresser. Dermed blir spørsmålet om hvem som eier havner, jernbane eller flyplassene våre ikke bare et praktisk spørsmål, men et spørsmål som handler om vår evne til å ha kontroll over vår egen infrastruktur i en nasjonal eller internasjonal krise eller konflikt.

Jeg er tilhenger av et velfungerende privat marked, men et fritt marked og mer anbud kan ikke blir styrende for vårt sikkerhetsarbeid. Da regjeringen ville selge seg ned i et svært viktig selskap med tanke på våre sikkerhetspolitiske interesser, Kongsberggruppen, fra 50 til 34 prosent, var jeg en av dem som protesterte iherdig. Det ville innebære å åpne for utenlandsk majoritetseierskap i en svært viktig forsvarsbedrift. Dette salget ble heldigvis stanset. Kongsberg våpenfabrikk ble etablert i 1814 og har vært en viktig forutsetning for å ivareta norske forsvarsinteresser. Det er den også i dag. Vi må ha kontroll på norsk infrastruktur og hvor våre fartøyer repareres, dette kan ikke overlates til det frie markedet alene.

Da regjeringen første gang uttalte seg offentlig om salget av Bergen Engines, kommenterte de det «som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i.» Behandlingen av saken i Stortinget på fredag avdekket alvorlige mangler i regjeringens sikkerhetsrutiner. Regjeringen har ikke hatt nødvendig kontroll på nasjonal sikkerhet og beredskap. Det er sjelden det rettes så strek kritikk mot regjeringen fra et flertall i Stortinget. Det sier mye om alvoret i denne saken.

Kommentarer til denne saken