Cannabis er generelt veldig trygt, mye tryggere enn alkohol. Cannabis gir ikke økt virkning etter et visst inntak.

5. september slo RB opp påstander om at hasjen er sterkere enn før og at stadig flere unge bruker det. Trude Bergersen fra Utekontakten hevder at dagens hasj er «noe helt annet enn den foreldregenerasjonen hadde befatning med».

Dette fortjener å nyanseres, for farene ved sterk cannabis er blitt kraftig overdrevet i mediene. Cannabis er generelt sett veldig trygt, og mye tryggere enn alkohol. Til forskjell fra alkohol gir ikke cannabis økt virkning etter et visst inntak. Det er umulig å ta overdose eller få akutt organskade, slik man risikerer med alkohol. Det er heller ikke helt sant at dagens cannabis er mye sterkere; hasjen som ble omsatt på 1970-tallet, særlig den som var av god kvalitet, var også sterk.

Sterk cannabis er et forbudsskapt problem. Kriminelle vil alltid velge varianter som opptar mindre plass, og dermed løpe mindre risiko. Noe de også gjorde under forbudstiden for alkohol. Sprit med fusel og slaggstoffer var utbredt, øl og vin var mindre vanlig.

En britisk studie viste nylig at overforbruk av potent marihuana kunne føre til endringer i hjernen. Men helsemyndighetene kritiserte medienes fremstilling av dette som «hjerneskade» – endringer er ikke det samme som skade. Hjernen er plastisk og formes av våre erfaringer. Man ser også endringer ved overforbruk av en rekke matvarer samt alkohol. Studien fant ikke slike endringer hos forbrukere av cannabis med normal styrke, så enbekymring for skade ville uansett vært argument for å lovliggjøre canna-bis og regulere styrkegraden.

Cannabis er mer skadelig for hjerner som er i utvikling enn for voksne, det er også alkohol. Det er god grunn til å jobbe for at ungdom ikke skal bruke rusmidlet. Vi har likevel mest tro på demokratiske metoder som ikke gjør ungdom til kriminelle, samtidig som man respekterer voksnes valg. FNs kontor for menneskerettigheter anbefaler at man slutter å straffe mindreårige for bruk av rusmidler. Politi er feil medisin – rusmiddelproblemer blant ungdom må møtes med hjelp, ikke straff.

Vi vil ha cannabis inn i statskontrollerte utsalgssteder med aldersgrense og andre fornuf-tige begrensninger, som i Canada. Da kan man fokusere på å ta de som likevel selger til mindreårige, i stedet for å sløse ressurser på de som selger til voksne.