Losby i Lørenskog, tirsdag 21. oktober i fjor: Slagene fra balltreet treffer over alt på den unge kroppen. 17-åringen ligger hjelpeløs på bakken.

Han som slår bare fortsetter, men blir til slutt så andpusten at han må ta en pause. Så gyver han løs igjen. Etter en stund må balltreet byttes med et nytt, fordi det første knekker.

Offeret blir påført store skader fysisk, og ikke minst psykisk. Etterpå er gutten livredd: Han har fått beskjed om at de ikke er ferdige med ham.

Bakgrunnen er at 17-åringen noen dager tidligere ble avslørt da han skal ha forsøkt å rane en «depotleilighet» i Skedsmo, der en av sjefene i en rivaliserende gruppe oppbevarer narkotika.

Over hundre personer

Den grove voldshistorien er én av mange tilsvarende som politiet på Romerike nå setter i sammenheng med opprullingen av to store narkonettverk.

Masseslagsmål ved Lillestrøm stasjon, økseangrep på Strømmen, ran av bensinstasjoner og en barnefamilie som ble truet på livet med skytevåpen, kobles også til nettverkene.

– Det startet i fjor høst, da vi så at et par miljøer i Skedsmo var under veldig negativ utvikling. Gjennom flere saker som ble etterforsket og meldinger fra samarbeidende etater begynte vi å se strukturene til to nettverk, forteller politiførstebetjent Gjermund Thoresen i Romerike politidistrikt til RB.

Ifølge politiet er over hundre personer fra mange kommuner på Romerike involvert i de to grupperingene. Kommunene Skedsmo, Lørenskog, Fet og Rælingen peker seg spesielt ut.  

– Det som bekymrer mest er at over halvparten av dem er under 18 år. De yngste er helt nede i 14 år, sier Thoresen.

– Bruker unge bevisst

Begge nettverkene kjennetegnes ifølge politiet av at de framstår som godt organiserte og har en eskalerende voldsbruk. Bakmennene har tilknytning til de tunge gjengmiljøene i Oslo.

– Vi er ikke der nå at dette er snakk om gjenger, men det er nettverk med kriminelle. Og de har potensiale til å bli kriminelle gjenger. Derfor jobber vi nå for å forhindre gjengdannelser på Romerike, sier Thoresen.

Nettverk 1 består av personer politiet har kjent til lenge.

– Her der det folk som er dømt for drap, grove tyverier, ran, frihetsberøvelse, legemsbeskadigelse og grove narkotikaforbrytelser. Dette er personer vi har håndtert i lang tid, og føler vi har kontroll på. Vi ser ikke at dette skal bli en fullverdig gjeng, sier Thoresen.

Derimot skaper nettverk 2 større bekymring hos politiet.

– De har en mye sterkere struktur, med klare ledere og definerte arbeidsoppgaver: Hvem som skal selge, hvem som skal drive inn penger, hvor det skal selges, priser, når det skal betales og hvordan man skal oppbevare narkotikaen, sier Thoresen.

– Det verste er at de bruker mindreårige helt bevisst. Trolig for å få tilgang til å selge på skolene og fordi mange av dem er relativt ukjente for politiet og ikke blir tatt så ofte som en kjenning. Og så er det lettere å styre dem, legger han til.

Hovedvaren i nettverkene er narkotika. De omsetter store mengder.

Da politiet slo til mot en leilighet på Skjetten i høst, fant de emballasje som tyder på at det skal ha ligget 30 kilo hasj der. Dette var ett parti.

Krever inn med vold

Virksomheten medfører også etterfølgende kriminalitet, fordi stoffet skal finansieres.

– Begge nettverkene benytter seg av kreditt. Det er et problem, sier Thoresen.

Ordningen fungerer slik at lederne som henter inn narkotikaen kvitter seg med den raskt. Ofte i løpet av timer. Mottakerne får stoffet uten å betale, men skal betale når de har solgt.

– Problemet er ofte at noen somler bort litt narkotika eller «spiser for mye av lasset». Noe blir også beslaglagt av politiet. Når de skal betale så har de ikke pengene, og havner under voldsomt press. Pengene drives inn ved bruk av grov vold og trusler, sier Thoresen.

Bankes opp ved skolen

En av politiets hovedbekymringer er at mange i nettverkene går på skole, og selger narkotika til medelever.

Thoresen sier de fleste videregående skolene på Nedre Romerike er berørt, i tillegg til noen ungdomsskoler.

– Voldshendelser knyttet til skolene har vært mørketall for oss tidligere. Nå ser vi dette i sammenheng. Volden skjer ikke nødvendigvis inne i skolegården, men ofte rett i nærheten, forklarer Thoresen.

Mange av ungdommene må bruke all energien sin på å planlegge hvordan de skal unngå å bli banket opp, dersom de ikke klarer å betale for seg.

– Det er klart at hvis det er det eneste du tenker på når du møter på skolen, så lærer du ingen ting. Derfor skal vi prioritere å gripe tak i de yngste først for å få dem ut av dette, sier politiførstebetjenten.

Slik skal de knuse nettverkene

Politiet, barnevernet, skoler og Nav tar nå i bruk alle midler for å hindre gjengetableringer på Romerike. Målet er å få ungdommene ut av kriminaliteten, og de voksne lederne inn i fengsel.

– Du kan si at vi skal forsøke å stenge butikken deres, sier Thoresen.

Samarbeidet på tvers av etatene er svært omfattende.

– Målet er å hindre gjengetableringer slik vi har sett i Oslo. Vi i politiet skal bruke det vi har i vår verktøykasse, men vi vil få flere ut av de kriminelle nettverkene. Da ser vi at det er andre verktøy som kan være minst like virkningsfulle som straff og fengsel, sier politiførstebetjenten.

Bekymringssamtaler

Fra politiets side er alle personene i nettverkene som de har navn på oppført på en fokusliste. Av disse er flere også satt opp på en egen «kjøreliste», med personer og adresser som utegående patruljer skal holde under spesiell oppsikt.

– Når man står på fokuslista har vi nulltoleranse. Blir de tatt for noe, smått eller stort, så vil de bli anmeldt slik at vi kan bygge straffesaker. Vi skal prøve å være tett på over lengre tid. Helt til vi ser at vi har løst utfordringen, sier Thoresen.

I tillegg vil samtlige under 18 år bli tatt inn til bekymringssamtaler hos politiet, sammen med barnevernet og foresatte.

– De skal få vite at de står på fokuslista vår. De får også vite at det er fullt mulig å tre ut av listen, og at dette er opp til dem selv, sier Thoresen.

– De yngste, og mest perifere personene skjønner kanskje ikke alvoret i det de er med på og hva slags folk de omgås. Og kanskje ikke foreldrene heller. Før det går galt, påpeker han.

Vil få flere ut i jobb

I samarbeid med barnevernet vil politiet lage individuelle tiltaksplaner for hver enkelt av de mindreårige.

– Alle er forskjellige, med individuelle behov og det vil være forskjellige løsninger på hver eneste en av dem. Derfor er det viktig å ha med barnevernet som kan bidra med ulike løsninger, sier Thoresen.

Andre tiltak kan være å bytte skole, at man blir penset inn på nye fritidsaktiviteter eller at man får ungdommene ut i jobb.

– Tenk om vi hadde klart å få flere av disse ut i jobb. Vi vil spare mye penger, folks trygghetsfølelse vil øke og ungdommene vil gå fra å snylte på systemet til å bli bidragsytere. Derfor blir Nav superviktige i dette arbeidet, sier politiførstebetjenten.

Leder av Nav-kontoret i Skedsmo, Lasse Bjerkås, ønsker arbeidet velkommen.

– Vi skal definitivt bidra så godt vi kan. Mange av ungdommene dette gjelder har allerede en eller annen tilknytning til våre tjenester. Hvis vi kan bidra til å holde dem i skolegang eller i arbeid så skal vi gjøre det, sier han, og ser fram til nye møter med politiet for å konkretisere hva Nav kan bidra med.

Også leder av barnevernet i Skedsmo, Bente Nederberg, er positiv.

– Vi kjenner noen av disse ungdommene fra før, men vi forventer at politiets arbeid vil føre til at vi får bekymringsmeldinger på flere. Vi er forberedt på å samareide tett med politiet og sette inn tiltak i forhold til aktuelle ungdommer, sier hun.

Fengsel og utvisning

Selv om politiet skal prioritere å få de yngste personene ut av nettverkene, understreker Thoresen at de også skal ta lederne.

– Vi skal gå på de minste, for å få dem ut. Så skal vi samtidig bygge straffesaker på lederne. For lederne har vi en målsetting: De skal tas ut. De som skal i fengsel, de skal i fengsel. For hovedpersonene ser vi også på alle muligheter for å få uttransportert de som driver kriminalitet og ikke har noe i Norge å gjøre, sier politiførstebetjenten.

Fakta

  • I samarbeid med barnevernet, Nav og skoler i flere av kommunene på Romerike vil politiet bruke blant annet disse tiltakene mot de kriminelle nettverkene som er i ferd med å få fotfeste i distriktet:
  • Fokuslister - inneholder navn på alle i nettverket som politiet kjenner. Politiet utviser nulltoleranse overfor alle på fokuslista. Blir de tatt for noe, smått eller stort, blir de anmeldt.
  • Kjørelister - utegående patruljer har fått utdelt kjørelister med navn og adresser på personer fra fokuslista. Patruljene skal prioritere å holde adressene og personene under oppsikt. De skal avdekke kriminalitet på disse adressene.
  • Ta beslag i førerkortet. Politiet vil ta førerkortet fra alle som har dette, med hjemmel i veitrafikkloven som krever at man skal ha en edruelig livsførsel for å ha førerkort. Politiet mener at så lenge man har befatning med narkotika tilfredsstiller man ikke dette kravet.
  • Bekymringssamtaler med alle under 18 år, sammen med foresatte og barnevernet.
  • Individuelle tiltaksplaner for hver enkelt under 18 år, i samråd med barnevernet og Nav. Dette kan være å bytte skole, starte med fritidsaktiviteter eller at man settes opp til å ta faste urinprøver for å kontrollere narkotikabruk.
  • Utvisning fra Norge. Flere av personene i de kriminelle nettverkene har utenlandsk bakgrunn. Noen har flyktningstatus og noen er i Norge grunnet familiegjenforening. Ikke alle har lovlig opphold. Der det er aktuelt vil politiet utvise og uttransportere personer fra Norge.
  • Egne tiltaksplaner på de berørte skolene, i samarbeid med skoleledelsen.
  • Egne tiltaksplaner på steder hvor det omsettes narkotika, som for eksempel butikksentre og kollektivknutepunkter.