Visste ikke om milliardgjeld

Artikkelen er over 5 år gammel

Allerede da Statens vegvesen skrev kontrakt med Alpine Bau våren 2012, hadde den østerrikske entreprenøren gjeld på over 16 milliarder kroner. Det visste ikke Statens vegvesen.

DEL

I Alpine Baus halvårsrapport fra 30. juni 2012, kommer det fram at selskapet hadde en gjeld på 16,9 milliarder kroner.

Nøyaktig en måned tidligere hadde entreprenøren skrevet kontrakt med Statens vegvesen på 1,3 milliarder kroner, etter å ha vunnet anbudet på byggingen av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane på strekningen mellom Minnesund og Brøhaug.

– Gjeldssituasjonen som framkom i halvårsrapporten etter signering av kontrakt var ny for oss, skriver Anne Braaten og Taale Stensbye, prosjektledere for Fellesprosjektet, i en mail til RB.

Et drøyt år etter at kontrakten ble underskrevet, var Alpine Bau konkurs. Konkursen har ført til en kostnadssprekk på 500 millioner kroner for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

– Holdes tilbake for kunder

Prosjektlederne for Fellesprosjektet viser til at de ikke hadde tilgang til opplysninger om selskapets gjeldssituasjon da de skrev kontrakt.

– Slike opplysninger holdes godt tilbake for kunder og oppdragsgivere. På kontraktstidspunktet hadde Statens vegvesen og Jernbaneverket ikke noe grunnlag for å tro at Alpine Bau hadde økonomiske problemer i den størrelsesorden som burde gjort oss bekymret, sier Braaten og Stensbye.

Selskapets halvårsrapport var ikke klar da kontrakten ble underskrevet. Men hadde Statens vegvesen sett på Alpine Baus årsrapport for 2011, viser også den at selskapet hadde en solid gjeld på 17,2 milliarder kroner ved årsskiftet (begge summer regnet etter dagens kronekurs).

På selskapets hjemmesider ligger det også åpne årsregnskaper tilbake til 2004.

«Sparte» 800 millioner

Det var et enormt prisskille på anbudene som ble levert på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. I juli 2012 hadde RB en artikkel som viste at det totalt skilte 800 millioner kroner fra vinnerne av anbudene og til de nest billigste anbudene. Mellom Alpine Bau og neste anbud skilte det 200 millioner.

– Dette er svært hyggelige tall for oss. Vi er svært fornøyd med anbudskonkurransen, og synes det er spennende og interessant med de utenlandske entreprenørene. Det tror jeg blir melodien i bransjen framover, uttalte prosjektleder for Fellesprosjektet, Taale Stensbye, til avisa.

Han viste til at utenlandske entreprenører kunne presse prisene på grunn av dårlige tider i Europa.

– Stilte dere spørsmål ved at Alpine Bau kunne levere et vesentlig lavere anbud enn de andre?

– Alpine-kontrakten var en av tre kontrakter som Fellesprosjektet på dette tidspunktet hadde ute på konkurranse. Kontrakten som ble inngått med Alpine Bau var den minste av disse tre, og det var faktisk slik at det på andre kontrakter var større sprang mellom tilbyder en og to. Et sprik på 200 millioner ga ikke grunnlag for bekymring i seg selv. Dessuten var kontraktssummen om lag som forventet, sier Braaten og Stensbye.

Krevde positiv egenkapital

Det eneste kravet Statens vegvesen stilte rundt økonomi, var positiv egenkapital og årlig omsetning tilsvarende årsomsetningen for kontrakten.

– Alpine Bau tilfredsstilte de soliditetskrav som stilles til norske og utenlandske entreprenører som Statens vegvesen og Jernbaneverket skriver kontrakt med. Ut fra den gjennomgang for øvrig som ble gjort av tilbudet, var det ingenting som tilsa eller varslet svært dårlig økonomi hos Alpine Bau, sier Anne Braaten og Taale Stensbye, som heller ikke registrerte problemer med sikkerhetsstillelse for kontrakten på 162 millioner.

– Denne garantien skal gis av en uavhengig finansinstitusjon som da i realiteten har større mulighet til å skaffe seg innsyn i entreprenørens finansielle situasjon enn vi som byggherre, sier prosjektlederne for Fellesprosjektet.

I oktober ble det klart at ny hovedentreprenør på strekningen mellom Minnesund og Brøhaug blir Hæhre. Kontrakten blir inngått i løpet av denne uka. Hæhre Entreprenør skal ha 1,29 milliarder for å fullføre arbeidet der Alpine Bau sluttet brått

Artikkeltags