Etter at elbilprodusenten Think gikk konkurs har fabrikklokalene i Aurskog stått tomme.

Nå kommer imidlertid Telemark Kildevann AS ta over lokalene og det skal startes brusproduksjon.

Anlegget skal stå ferdig før sommeren 2013, derfor starter byggingen allerede i år. Det nye anlegget skal bli en rendyrket brusfabrikk.

Styreleder og gründer i Telemark Kildevann, Bjørn Bunæs forteller i en pressemelding at dialogen med kommunen har vært god:

– Vi har blitt tatt i mot med åpne armer av Aurskog-Høland kommune, og har derfor blitt enige med kommunens utviklingsselskap om en langsiktig leieavtale for Thinks gamle lokaler, forteller han.