Sundbytunet Eiendom AS, ved Kjersti Romsaas Sundby, skriver i en pressemelding torsdag kveld at de har begjært en av sine leietakere, Sundbytunet Mat og Drikke AS, konkurs.

Ifølge Brønnøysundregistrene ble det imidlertid åpnet konkurs i selskapet torsdag 11. september, etter at selskapet selv begjærte oppbud. De kom dermed Kjersti Romsaas Sundby i forkjøpet, siden hennes selskap begjærte selskapet konkurs 22. august og denne saken ennå ikke var avgjort.

Begjært utkastelse

Kjersti Romsaas Sundby er i dag ene-eier av Romsaas Holding AS, som igjen er ene-eier av Sundbytunet Eiendom AS og Sundbytunet drift AS .

Sundbytunet Eiendom eier bygningsmassen på «Sundbytunet», som består av i alt seks bygninger med til sammen elleve leietakere.

«Våren 2013 inngikk Sundbytunet Eiendom en avtale med Sundbytunet Mat og Drikke AS v/Jørn Bertheussen, om leie av de etablissement som Sundbytunet Drift drev tidligere, cirka 2.000 kvadratmeter og består av: Kurs/konferanse/selskapslokaler, overnatting, restaurant, pub/bryggeri, butikklokale og baksthus», står det i pressemeldingen.

«Sundbytunet Eiendom (SE) har sett det for nødvendig å begjære Sundbytunet Mat og Drikke (SMD) slått konkurs, og innleverte begjæring om dette til Øvre Romerike tingrett 22. august. Samtidig er det begjært utkastelse av SMD, og begjæring om dette ble innlevert lensmannen (namsmannen) på Jessheim den 25.august. Fremdriften og samordningen av disse tiltak kan SE ikke uttale seg om», heter det videre.

Vil unngå stengte dører

Romerikes Blad har vært i kontakt med Kjersti Romsaas Sundby. Hun forteller at eiendomsselskapet nå håper at lokalene som rammes av konkursen kan frigjøres for ny leietaker så raskt som mulig.

– Vi håper på kontinuerlig drift i denne perioden gjennom nye leietakere, men om dørene vil bli stengt i en kort periode vet vi ikke. Sundbytunet Eiendom har i en tid forhandlet med flere mulige drivere, og mener nå å ha funnet en god kandidat. Det gjenstår imidlertid enkeltheter, og kontrakt skal skrives og signeres. Dette bør ikke ta mange dager, opplyser Romsaas Sundby.

Romerikes Blad har torsdag kveld forsøkt å komme i kontakt med eier av Sundbytunet Mat og Drikke AS, Hanne Marthe Bertheussen, uten å lykkes med dette. Heller ikke Jørn Bertheussen har besvart RBs henvendelser.