(Siste)

Statoil har levert tilbake aksjene sine i verdens største påviste naturgassfelt til havs, men håper fremdeles å få sin del av kaka når Stockman en dag skal bygges ut.

Statoil jobbet hardt for å få 24 prosent av aksjene i utviklingsselskapet Stockman Development AG, der russiske Gazprom og franske Total satt på henholdsvis 51 prosent og 25 prosent.

I slutten av juni utløp den opprinnelige rammeavtalen for utviklingsselskapet uten enighet om noen ny avtale.

– Som en følge av dette har Statoil formelt levert tilbake sine aksjer til Gazprom. Samtidig nedskrev Statoil verdier for 2 milliarder kroner på resultatet for 2. kvartal, sier kommunikasjonsrådgiver Fredrik Norman i Statoil NTB.

Beløpet som er nedskrevet i regnskapet skal tilsvare Statoils egen vurdering av verdien av andelen i Stockman Development AG.

Jobber for samarbeid

Stockman-prosjektet har lenge vært preget av endringer i planene, utsettelser og usikkerhet rundt kostnader og lønnsomhet. Statoil har vært bekymret for at innsatsen vil koste dem mer enn den er verdt. Likevel har det norske selskapet håp om å være med på den framtidige gigantutbyggingen.

– Vi ønsker å presisere at selv om vi nå er formelt ute av prosjektet, er vi fremdeles i en dialog med Gazprom og ønsker å gå videre med prosjektet på en lønnsom måte, sier Norman.

Utgifter refundert

Statoil, den gang StatoilHydro, inngikk avtalen med Gazprom i 2007. I den utløpte rammeavtalen heter det at Statoil har rett til tilbakeføring av kostnader som har påløpt dem i planleggingsperioden.

Ifølge E24 vil Statoil nå kreve russerne for utgiftene selskapet har hatt i forbindelse med prosjektet. Hvor stort beløp det dreier seg om, og hvorvidt Statoil har håp om å få noe tilbake, vil ikke selskapet opplyse. (ANB-NTB)