(Siste)

Det viser helt ferske tall.

Tilsvarende tall for februar var 85 prosent. Tallene gjelder de som gikk ut i fjor. Samtidig er det lyst ut over 80 ledige politibetjent 1-stillinger. Av disse er 20 sommervikariater.

– Vi regner med at de fleste politistudentene med vitnemål får arbeid i etaten før sommeren, sier avdelingsdirektør Arnt Inge Rolland i Politidirektoratet.

Tall fra perioden 2006 til 2010 viser at rundt 94 prosent av studentene får jobb innen et år etter at de har gått ut fra Politihøyskolen.

Ikke alle som fullfører utdanningen søker jobb i politiet. Noen velger å ta mer utdanning eller søker andre jobber, skriver politiet på sine nettsider. (ANB-NTB)