– Vi jobber kontinuerlig for å nå regjeringens mål. Det er gledelig å se at dette arbeidet gir uttelling, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det er en målsetting å øke produktmangfoldet og forbrukernes valgmuligheter i matvaremarkedet. Tallene for 2011 viser at markedets satsing for å øke omsetningen av økologiske produkter virker, sier Brekk.

Samtidig med at salget av økologiske matvarer har økt med 10 prosent, økte salget av matvarer totalt i dagligvarehandelen med «bare» 3,8 prosent. Den økologiske andelen øker dermed betydelig.

I løpet av de siste seks årene, har verdien av omsetningen av økologiske matvarer mer enn doblet seg. Størst vekst var det innenfor produktkategoriene barnemat, meierivarer og grønnsaker.

Omsetningen av økologisk barnemat økte med 50 prosent fra 2010. Sammen med grønnsaker og meieriprodukter utgjorde disse tre varekategoriene 54 prosent av den totale økologiske omsetningen i dagligvarehandelen.

Statens landbruksforvaltning har for første gang forsøkt å framskrive utviklingen for noen økologiske indikatorer. Disse beregningene viser at det er langt fram til det politiske målet om 15 prosent økologisk forbruk og produksjon innen 2020. Ingen av produktgruppene vil nå ti prosent innen den tid. Både økologisk melk- og kornproduksjon vil ligge på fem prosent eller under.

Landbruksministeren mener likevel at de nye tallene viser en positiv utvikling.

I fjor ble det produsert mer økologisk melk, storfe og fjørfe. På den annen side ble det lavere økologisk produksjon av egg, sau og gris. Samlet var det i fjor en nedgang med øko-kjøtt på 2,7 prosent. Årsaken til svikten var i første rekke dårlig vær. Men omsetningen av økologiske grønnsaker økte imidlertid, både i verdi og volum. (ANB)