Hiver ut Ikea-tomta

Sa velkommen: Ordfører Ole Jacob Flæten ønsket i mai 2014 Ikea velkommen til Hellerudsletta. foto: Vidar Sandnes

Sa velkommen: Ordfører Ole Jacob Flæten ønsket i mai 2014 Ikea velkommen til Hellerudsletta. foto: Vidar Sandnes

Artikkelen er over 5 år gammel

Lillestrøm: Skedsmo kommune er villig til å ofre flere utbyggingsområder for å imøtekomme innsigelsene til ny kommuneplan.

DEL

For å sikre framdrift i arbeidet med Kommuneplan 2015–2026 foreslår rådmannen nå flere endringer.
Blant annet foreslås ikke å gjøre noe med jordene på Hellerudsletta, der ordfører Ole Jacob Flæten tidligere ønsket møbelgiganten Ikea velkommen.

Varsler innsigelser

Fylkesmannen, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen har varsler innsigelse til en omdisponering, med den begrunnelsen at det vil være i strid med gjeldende fylkesdelplan for handel, senter og servicestruktur, og at en utbygging her vil være særlig belastende på trafikken i området.
– Det er ikke Ikea vi sier nei til ved å ta ut dette nå, men vi ønsker ikke på dette tidspunktet å slippe løs virksomheter på denne siden av E6. Vi vil heller transformere områder på Hvam først. Men interessen for Hellerudsletta er stor, opplyser kommunaldirektør Tor Inge Guttelvik ved teknisk sektor.
Over 170 merknader deriblant innsigelser er kommet inn etter at høringsfristen gikk ut i september.
Spesielt er innsigelsene til planforslaget knyttet til nedbyggingen av det store antallet dekar dyrket mark.

Leirsund

Rådmannen er derfor villig til å ofre en større utbygging på Leirsund, som først foreslått.
Kun et området knyttet opp mot boligfeltet på nordsiden av Leirsund bru kan bli omdisponert.
Skulle innsigelsesmyndighetene mene at dette ikke er nok, er administrasjonen i Skedsmo villig til å mekle om blant annet det resterende området på Leirsund, utvidelsen av golfbanen på Vigernes, og et nytt boligområde på Valstad ved Skjetten.

Kan ende til topps

– Vi rydder her noe av veien, så vil vi mekle om det som står igjen. Jeg vil tro fylkesmannen og Statens vegvesen ikke fjerner innsigelser på alle områder, det ville i så fall forbause, forklarer Guttelvik.
Dersom ikke mekling fører fram anbefaler rådmannen kommunestyret å vedta alle utbyggingsområdene og la det bli opp til departementet å avgjøre. Politikerne blir orientert om får innsigelsene i kommunestyret 28. januar.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken