Gå til sidens hovedinnhold

Milliardær Christen Sveaas tok siste stikk i aksjestrid i Stangeskovene

Artikkelen er over 5 år gammel

AURSKOG: Et nytt kapittel mer skrevet i aksjestriden i Stangeskovene. Denne gangen er Christen Sveaas tilkjent erstatning av Borgarting lagmannsrett. Tre av styremedlemmene må nå betale milliardæren 7,8 millioner kroner.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett falt mandag, men til tross for at Sveaas er tilkjent en ikke ubetydelig erstatning, så tok han på ingen måte noen fullstendig seier, noe også dommen påpeker.

Årsaken er at Sveaas krevde et betydelig høyere beløp enn han får tilkjent.

– Lagmannsretten mener ingen av partene har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, heter det i dommen fra ølagmannsretten.

Sveaas selv er av en annen oppfatning.

– Jeg ser dommen som en stor moralsk seier, selv om erstatningsutmålingen er lav i forhold til det opprinnelige kravet. Dette er også grunnen til at jeg ikke ble tilkjent saksomkostninger, og er noe skuffende, sier han i en kommentar til Romerikes Blad.

Mener styret skaffet seg aksjer til underpris

I årevis har Sveaas kjempet en aksjekrig mot nåværende og tidligere styremedlemmer av Stangeskovene – hjørnesteinsbedriften i Aurskog-Høland.

Bakgrunnen for søksmålet er at Sveaas mener styremedlemmene på ulovlig vis har sørget for at aksjer som er kommet for salg er blitt kanalisert til seg og sine til underpris.

Totalt mener Sveaas det dreier seg om 599 aksjer som han ville kjøpt hvis ikke styret hadde fordelt disse til seg selv og sine familiemedlemmer.

Stangeskovene ble stiftet allerede i 1899, da ved at Niels Anker Stang overdro aksjene til sine fem svigersønner.

Etter de opprinnelige vedtektene hadde de fem stifterne og deres etterkommere forkjøpsrett ved salg av aksjertil andre enn nærstående til en kurs som ble fastsatt av styret.. Disse bestemmelsene ble imidlertid opphevet i 1947.

– Høyesterett har tidligere fastslått at det vil være usaklig å nekte Sveaas samtykke til kjøp av aksjer kun fordi han ikke er etterkommer av Niels Anker Stang, skriver lagmannsretten i dommen.

Knust i tingretten

Da saken var oppe i Oslo tingrett for et år siden, så tapte Sveaas på alle punkter.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett endte imidlertid at retten fastslår at styremedlemmene har forvaltet en formidlingsordning i strid med aksjeloven.

Retten mener imidlertid at Sveaas ikke kan kreve erstatning for alle de 599 aksjene som var til salgs, men i stedet at det er sannsynlig at han ville kunne skaffet seg kontroll over rundt hundre aksjer.

Med det, ville Sveaas kommet opp i totalt 1.235 aksjer, eller rundt 30,5 prosent av selskapet. Retten påpeker likevel at dette ikke ville vært nok til å gi Sveaas noen kontrollerende innflytelse i selskapet.

– En enstemmig Lagmannsrett har konkludert med at styret i Stangeskovene i forhold til meg har misbrukt sin posisjon i selskapet til å fordele seg selv og sine nærstående.  På dette grunnlag dømmes styremedlemmene til å betale erstatning, sier Sveaas.

Sveaas vurderer anke

Det betyr likevel ikke at han nå nødvendigvis ser seg ferdig med saken.

– Sammen med mine juridiske rådgivere vil vi nå vurdere om dommen skal ankes inn for Høyesterett med hensyn til særlig erstatningsutmålingen, sier Sveaas.

Romerikes Blad har ikke lykkes med å få kommentar fra motparten tirsdag.

 

Kommentarer til denne saken