Tjente 64 millioner i fjor

GODT ÅR: Banksjef Siri Berggreen. (FOTO: BENJAMIN A. WARD / LILLESTRØMBANKEN)

GODT ÅR: Banksjef Siri Berggreen. (FOTO: BENJAMIN A. WARD / LILLESTRØMBANKEN) Foto:

Lillestrømbanken sitter igjen med 64 millioner kroner i overskudd etter fjoråret.

DEL

Det er sågar etter at skatten er betalt.

Overskuddet er én million bedre enn året før.

Banken skriver i en pressemelding at det i hovedsak er økt utlånsvolum, som ga en økning på 4,5 millioner i netto renteinntekter, som har bidratt til det gode resultatet. Volum har vært viktig siden skarp konkurranse om bankkundene har presset rentemarginen ned.

– Konkurransen om utlånskundene er stor, og satte press på rentemarginen i banken. Inntjeningen ble derfor noe lavere enn forventet, skriver banken i pressemeldingen.

Bankens driftskostnader økte med nesten fire millioner i fjor, i hovedsak på grunn av økt satsing i Lørenskog og bedre tilgjengelighet utenom normal kontortid.

Banken har bokført 3,2 millioner i tap på utlån. Det er 700.000 mer enn i 2017.

Utlånsvolumet har økt med 653 millioner i privatmarkedet og 124 millioner i bedriftsmarkedet det siste året. Innskuddene har i samme periode økt med 183 millioner. Det betyr at kundene hadde innskudd på til sammen 4,8 milliarder kroner i banken ved årsskiftet. Total forvaltningskapital er på 9,8 milliarder.

Artikkeltags