Ansatte med litt fartstid på Coca-Colas anlegg på Lørenskog i Akershus har vært med på store endringer på arbeidsplassen. Da selskapet i 2012 bestemte seg for å erstatte dagens gjenbruksflasker med moderne gjenvinningsflasker, førte produksjonsendringene til at rundt 500 ansatte mistet jobbene.

– Dessverre var det mange som mistet jobben den gangen. Det var veldig synd, sier Mohammad Hafeez, som er NNN-tillitsvalgt i produksjonen.

Men for dem som beholdt jobben, så har arbeidshverdagen blitt veldig bra, ifølge de ansatte. Overgangen fra returflasker til gjenvinningsflasker har gitt dem en annerledes, men bedre og tryggere arbeidsplass. Det er for eksempel slutt på tunge løft, her er rent og tørt, og de har for eksempel ingen kontakt med farlige kjemikalier.

– Det har blitt veldig bra, kommenteres det av ansatte.

Ny teknologi

Siden 2012 har automatiseringen av produksjonen skutt fart. Coca-Cola sparte ikke på pengene da de investerte i nytt produksjonsutstyr – her er det investert i det beste av det beste av ny teknologi, ifølge de tillitsvalgte.

Så når du for eksempel drikker brus fra Coca-Cola, så kan du vite at det er ikke menneskehender som har tatt i det produktet. I dag gjøres alt av maskiner.

– Vi har blitt operatører og det syns jeg er veldig bra. Det er et avansert anlegg, men vi har fått god opplæring som gjør at vi kan håndtere arbeidsoppgavene våre. Det er mye bedre å jobbe her nå, sammenlignet med hvordan det var før alt ble automatisert, mener Mohammad Hafeez. Han har jobbet ved anlegget i 19 år og stortrives fortsatt.

Les også

Her lages det over 200 milloner liter brus

Behov for hender

Tony Farman har jobbet her omtrent like lenge. I dag er han hovedtillitsvalgt for NNN-medlemmene på Coca-Cola. Han er opptatt av å vise fram og fortelle om de positive sidene av at produksjonen er automatisert.

– Automatiseringen er kommet så langt at det egentlig er helt sinnsykt, sier Farman mens han viser rundt på anlegget. Han har forståelse for at noen frykter automatiseringen, men han mener at vi kanskje ikke skal være så redd den.

– Når produksjoner automatiserer så blir det kanskje en del som mister jobbene, men det skaper også nye løsninger og jobber. Bedriftene vil alltid trenge operatører, trolig mange av dem, ifølge Farman.

– For hva gjør vi når alt stopper opp i dag? Vi trenger ikke sjaueren eller sveiseren, men vi har behov for industrimekanikeren og automatikeren, sier han.

I dag er det 12 ansatte med denne bakgrunnen på Coca-Cola på Lørenskog, i tillegg til at bedriften tar imot lærlinger som tar fagbrev i nettopp disse fagene.

– Tidligere var det vanskelig for oss å rekruttere disse yrkesgruppene. De fleste jobbet i oljenæringen, men nedturen i den har gjort det enklere for oss å få tak i dem. Det er bra for oss, ifølge Farman.

Les også

Når maskinene tar over

 

Nok jobber?

Pui Shang Tai tror arbeidslivet vil få bruk for flere som henne i fremtiden. Hun skal bli automatiker.

Hun går rundt og ser til at alt er i orden. Det er først når noe går galt, at noe i verste fall stopper opp, at jobben hennes kan bli vanskelig.

– Vi søker etter feil, finner dem forhåpentligvis raskt og fikser problemet hvis vi kan, forteller Pui Shang Tai.

Når hun tar fagbrev så er hun automatiker – en elektrofagarbeider som monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer. Hun fikser at systemene fungerer uten eller med liten hjelp fra mennesker.

– Jeg trives veldig godt og lærer masse hver dag, forteller hun.

Trenger flere

Da Phu Shang Tai gikk i 10.klasse og skulle velge veien videre, så var hun bestemt på at hun ikke skulle sitte mange flere år på skolebenken.

– Jeg ville ut i arbeidslivet og jeg ville ha en jobb der jeg kunne gjøre noe med hendene.

Og det har hun fått, men på en helt annen måte enn hva arbeidslivet tilbød for et par tiår siden i denne delen av næringsmiddelindustrien.

Arbeidslivet er i økende grad preget av digitalisering og automatisering. Det er effektivt og for bedriftene betyr det bedre lønnsomhet. Industriens behov for manuelle operasjoner blir redusert, men det er imidlertid usikkert i hvor stor grad arbeidsplasser forsvinner som følge av denne utviklingen. Det som er helt sikkert er at industrien fortsatt vil ha behov for fagfolk, men trolig med en annen utdanning og kompetanse enn hva de hadde tidligere.

Pui Shang Tai er ganske sikker på at hun er vil ha jobb også i framtiden. Hun tror at selv om automatiseringen skyter fart, så vil det fortsatt være så mange uløste oppgaver å gripe fatt i at det blir jobber nok.

– Det vil alltid være behov for noen som passer på at maskinene fungerer slik som de skal. Hvis noe går galt, så må det være noen der til å finne og fikse feil, og det vil være behov for å vedlikeholde og oppgradere maskiner, sier hun og legger til:

– Jeg tror vi kommer til å trenge flere automatikere i framtiden.