Sikret seg jakteldorado før visning

Allerede før visning fant sted inngikk en interessent avtale med selger om kjøp av jakteldoradoet Lundberg Skog ved Årnes.