Flyplasseierne overtar Enklere Liv

Jotunfjell Partners som i fjor gikk inn og overtok Moss lufthavn Rygge, er blitt nye eiere av butikkjeden Enklere Liv som nylig gikk konkurs.