(Siste)

– Selvfølgelig er vi villige til å kompromisse, sier administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening (OLF) Gro Brækken.

Partene i konflikten ble onsdag kalt inn til møte hos Riksmekleren for å prøve å finne en løsning på streiken på sokkelen.

Både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden stiller med flere forslag til løsninger, men ingen av partene vil røpe hva disse innebærer. På begge sider understrekes det at det fortsatt er grenser for hvor langt de ønsker å strekke seg.

– Det viktigste for oss er å finne en løsning på pensjonsspørsmålet Vi har en mengde medlemmer som er svært opptatt av å få en slutt på streiken, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Energiforbundet SAFE til NTB.

– Vi har et mandat med oss i dag, og når vi først er samlet går vi for hele pakken. Vi forventer at OLF tar ansvar, fortsetter Rysst.

Ønsker rask løsning

Det store stridsspørsmålet er pensjonsrettigheter. Fagforbundene krever å få beholde tilleggspensjonen fra fylte 62 år, mens Oljeindustriens Landsforening (OLF) mener at de ikke har mandat til å inngå pensjonsavtaler utover reglene for avtalefestet pensjon.

Streiken har vart i elleve dager og rammer for tiden 15 prosent av norsk olje- og gassproduksjon. Arbeidsgiversiden mener den har et kostnadstap på 200 millioner kroner dagen. Fagforbundene på sin side mener selskapene og samfunnet ikke taper på at oljen blir liggende framfor å bli pumpet opp.

Dyr streik

– Vi vet ikke hvor lenge samtalene vil vare, men vi vil ha en avslutning. Dette koster oss 200 millioner kroner dagen, sier administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforbund (OLF) Gro Brækken.

– Vi skal gjøre vårt for å bidra med forslag som gjør at vi kan avslutte streiken. Det er mange ting vi er helt uenige om, men vi skal gjøre det vi kan. Vi har flere forslag vi vil fremme, så får vi bare håpe at motparten er like forhandlingsvillige, sier Brækken. (ANB–NTB)