Klarte ikke å tjene penger

I løpet av fire år stupte omsetningen. Underskuddet 2018 var oppe i nesten tre millioner. Da valgte Rune Sandberg å selge sportsbutikken.