Konkursbegjæringen mot Tommy Sharifs selskaper har vært mange det siste året. Skatt Øst har begjært ett eller flere av hans selskaper konkurs tre ganger siden desember i fjor. Alle ganger, senest for en måned siden, har Sharif avverget konkursåpningene.

Nå er det Sharif Invest AS det står om. Nok en gang er Skatt Øst, som i august tinglyste et utlegg på 840.000 kroner i Sharifs dekksentereiendom ved E6 på Berger, som står bak konkursbegjæringen.

Saken skal etter planen behandles av Nedre Romerike tingrett førstkommende fredag. Skatt Øst kommenterer ikke enkeltsaker, men Sharif håper også denne gangen å unngå konkurs.

– I dialog

– Vi jobber sammen med regnskapsfører med å dokumentere overfor Skatt Øst at momskravet er ubegrunnet. Faktum er at vi har betalt for mye moms, ikke for lite, sier Sharif.

– Er Skatt Øst enig?

– Det vet jeg ikke på nåværende tidspunkt. Vi er i dialog om saken.

Mens Sharif ved tidligere anledninger alltid har vært sikker på at konkursbegjæringene ville bli trukket før rettsbehandlingen, er han altså ikke like sikker denne gangen.

– Om begjæringen blir trukket før fredag, eller om vi må møte i retten vet jeg ikke nå.

Tvangssalg

Sharif Invest AS er eierselskapet til Sharifs dekksentereiendom ved E6 på Berger. Uavhengig av konkurstrusselen er eiendommen i ferd med å bli tvangssolgt med bakgrunn i et misligholdt lån i Sparebanken Øst. Banken har et pant på 20 millioner kroner i eiendommen.

– Eiendommen vil bli lagt ut for salg i løpet av kort tid, sier advokat Christian Lundin som håndterer saken etter at tingretten besluttet tvangssalg tidligere i høst.

Lundin sier tvangssalget vil skje uavhengig av en eventuell konkurs i eierselskapet.

– Eiendommen er sannsynligvis pantsatt for mer enn verdien. Dermed har den i praksis liten interesse for et bostyre.

I tillegg til Sparebanken Øst har Eiendomskreditt og DNB tinlyst pant på henholdsvis 60 millioner og 6,5 millioner kroner i eiendommen.

Tommy Sharif har foreløpig ikke besvart våre spørsmål om tvangssalget.