(Siste)

Det er UiT – Norges arktiske universitet som innfører det nye universitetsfaget.

Kurset, som starter vinteren 2015, blir det første i sitt slag i Europa.

Universitetets avdeling i Alta står bak kurset, som blir en obligatorisk del av det treårige studiet i arktisk friluftsliv. I tillegg blir det et valgfag for idrettsstudenter og for dem som tar årskurs i friluftsliv. Studenter som gjennomfører faget, får 10 studiepoeng.

Det skal undervises i både teori og praksis - og Finnmarksløpet vil være en naturlig del av den praktiske erfaringen. Det 1.000 kilometer lange hundeløpet er verdens nordligste i sitt slag og har start og målgang i Alta.

– Våre friluftslivsstudenter har i flere år drevet sjekkpunktet Levajok, og de som bemanner dette får også en innføring i hundekjøring, sier førstelektor Rune Waaler. Det er evalueringen og erfaringen fra dette arbeidet som nå munner ut i hundekjøring som eget fag. Universitet – og forløperen Høgskolen i Finnmark – har lenge samarbeidet med Finnmarksløpet.

– Dette er fantastisk. Det hever profilen for hundekjøring som sport men også som friluftslivsaktivitet. Det er også en flott utvikling av samarbeidet vi har med universitetet, sier daglig leder Svanhild Pedersen i Finnmarksløpet. (ANB–NTB)