1. juli skulle Coop overta første del av sitt store prestisjeprosjekt, det nye Østlandslageret på Gardermoen.

Men lageret er ikke ferdig og overtakelsen er forskjøvet til 1. august.

Mangler brukstillatelse

I henhold til kontrakten, løper det mulkt på en halv million kroner pr. dag, en promille av byggekostnaden, dersom det franske selskapet GSE ikke leverer bygget i tide.

– Ja, det stemmer, bekrefter sivilingeniør Hans-Jacob Hansen på vegne av Coop.

Det enorme, robotstyrte lageret er ment å gi Coop et konkurransefortrinn i markedet.

Men flaggskipet til samvirkelaget som er «Litt Ditt», har blitt litt for mange entreprenører sitt.

Det er et vel av selskaper på lista over dem som har ansvar for å påse at deres del av prosjektet gjøres i henhold til norske standarder og regler blant annet.

For at Coop skal få tillatelse til å ta bygget i bruk, må disse samtykke i at dette er gjort. Og det har så langt ikke latt seg gjøre. Bygget er heller ikke ferdig.

– Det er GSE som har ansvar for å hoste opp samsvarserklæringene. Det er en del av avtalen. Vi liker ikke at de ikke er på plass, men vi må forholde oss til GSE, sier Hansen.

LES OGSÅ: Disse har en rolle Coop-prosjektet

Har forlatt byggeplassen

Flere firma har forlatt byggeplassen.

Noen fordi de ikke har fått betalt for alt arbeidet de har gjort.

Andre på grunn av andre forhold.

Et av dem er det norske selskapet Talitor fra Fredrikstad som på papiret står som ansvarlig utførende når det gjelder selve bygget. Lageret er bygd ved hjelp av prefabrikkerte stålkonstruksjoner fra Kina. Disse er satt opp av et engelsk firma hyret inn av GSE.

Talitor har nylig fått skriftlig pålegg fra Ullensaker kommune om å skaffe dokumentasjon på stålkonstruksjonenes bæreevne og motstandsevne i tilfelle brann.

– Ja, vi har fått et pålegg. Men det er GSE som er importør av stålkonstruksjonene og må framskaffe dette. Uten de riktige dokumentene i henhold til kravene, kan ikke vi signere en samsvarserklæring, sier daglig leder og innehaver Terje Strand i Talitor.

Han bekrefter at det er en konflikt på gang mellom hans selskap og GSE og at GSE har holdt tilbake betaling til Talitor.

Lekkasjer i taket

Talitor har lagt det gedigne, flate taket på bygget. Det gikk ikke så bra.

– Stemmer det at det ble lekkasjer i taket?

– Ja. Vi jobbet under vanskelig forhold om vinteren. Og det har vi tatt ansvaret for. Men på grunn av dårlig koordinering fra totalentreprenørens side, jobbet det mange entreprenører på taket samtidig og taket ble skadet. Koordineringen fra GSE sin side har vært meget mangelfull. Vi fikk en frist, men da vi kom til byggeplassen, var det et annet firma i gang med å utføre vår jobb med våre materialer. Da forlot vi plassen, sier entreprenøren.

– En ting er helt sikkert; GSE har ansvaret for at taket ikke lekker den dagen Coop overtar bygget, understreker Hans-Jacob Hansen på vegne av Coop.

De første lastebilene med varer skal etter planen gå ut fra lageret 1. september. Hansen regner med at dette fortsatt lar seg gjøre.

– Ingen har forlatt byggeplassen uten at de er erstattet av andre selskaper, sier han.