Selskapet, som har en historie som går helt tilbake til 1925, har selv begjært oppbud. Bostyrer Ole Jan Halvorsen kan foreløpig si lite om bakgrunnen.

– VI har akkurat mottatt oppbudsbegjæring og jobber akkurat nå med å skaffe oss oversikt, sier han til RB.

Bostyreren sier bakeriet og kaféen i ENN-senteret på Årnes vil være åpen fram til og med lørdag.

Selskapet hadde også avdelinger i BB-Senteret på Årnes, Amfi på Råholt og på Skarnes. Disse er nå stengt.

Selskapet har ikke levert regnskapene for 2013 ennå, men i 2012 var omsetningen 12 millioner kroner. Underskuddet var 1,7 millioner. Selskapet hadde da 20 ansatte.

Lokalavisa Raumnes skriver at eier Jørn Bertheussen har sendt et brev til selskapets samrbeidspartnere hvor han forklarer at det ikke er mulig å drive videre. Han viser til store utfordringer og kostnader med å få godkjent produksjonslokaler og maskiner for videre drift, i tillegg til sterk priskonkurranse som gjør at selskapet taper penger og ikke kan fortsette driften.