Les alle saker vi publiserer – bestill RB+ i dag!

– Vår digitale innholdsstrategi er en suksess. Amedia leverer solide resultater som sikrer våre lokalaviser stor konkurransekraft. Abonnementsveksten kommer som et resultat av et sterkt fokus på redaksjonell innholdsutvikling. 2016 markerer et historisk trendskifte ved at mediehusenes brukerinntekter for første gang er større enn annonseinntektene, sier konsernsjef Are Stokstad i en pressemelding.

Amedia fikk et resultat før skatt på 123 millioner kroner i 2016. Ned fra 267 millioner kroner i 2015.

 

Amedia – som også eier Romerikes Blad – snudde i 2016 likevel en 12-årig sammenhengende negativ opplagsutvikling til pluss. Konsernets aviser økte antall heldigitale abonnenter med 134 prosent og antall betalende kunder totalt med 6,3 prosent. Som følge av dette, økte abonnementsinntektene for sammenlignbare aviser med 62 millioner eller 5,1 prosent i 2016, og veksten tiltok gjennom året. 

Den gode utviklingen fortsetter i 2017. Per 1. mars har Amedia 495.000 betalende kunder, 31.000 flere enn ett år tidligere. Antall rent digitale abonnenter er 128.000 og utgjør 26 prosent av konsernets kundemasse. 

Annonseinntektene i sammenlignbare aviser ble redusert med 16 prosent eller 257 millioner i 2016, og både papirannonseringen og den digitale annonseringen går tilbake. 

Totalt har Amedia 517.000 aktive aID-kunder ved inngangen til mars. Antallet øker i takt med abonnementsveksten, og Are Stokstad understreker at det legger grunnlaget for også å lykkes bedre i annonsemarkedet fremover: 

– Annonsemarkedet var krevende også for Amedia i 2016. Derfor tar vi offensive grep for å øke lokalavisenes attraktivitet i annonsemarkedet. Gjennom bruk av Googles teknologi vil vi etter påske tilby langt høyere kvalitet på målgruppesalg og skreddersydde annonseprodukter. Vi forventer derfor at Amedia vil få betydelig vekst innenfor programmatisk annonsesalg fremover, sier Stokstad. 

Amedias EBITDA for 2016 er på 422 millioner og gir en EBITDA-margin på 11,2 prosent. Resultatet er på nivå med 2015.

– Konsernet har en sterk finansiell stilling. Siden 2013 er gjelden redusert med 1 milliard, og selskapet er godt rustet for fortsatt sterk vekst, sier Stokstad.

EBITDA (mill. kr) 2016 2015
Lokale Medier Norge 427 431
Trykk Russland 30 39
Digitale Medier 38 36
Annen virksomhet -74 -70
EBITDA før pensjonseffekt 422 436
Amedia (mill. kr) 2016 2015
Driftsinntekter 3 777 4 151
EBITDA før pensjonseffekt 422 436
EBITDA 422 490
EBIT 148 304
Resultat før skatt 123 267
EBITDA-margin før pensjonseffekt 11,2 % 10,5 %

Egenkapitalandelen er 45,3 % ved utgangen av 2016. Netto rentebærende gjeld er -42 millioner, som innebærer at kontantbeholdningen er større enn rentebærende gjeld.