Onsdag er det duket for NHOs årskonferanse i Operaen i Oslo som har overskriften «Velferdsfellen». NHO-sjef John G. Bernanders budskap er at det skal lønne seg å jobbe framfor å gå på trygd.

NHO mener at eldrebølgen, trygdebølgen og migrasjonsbølgen, eller innvandringen, vil føre til at dagens velferdsordninger ikke lenger lar seg finansiere.

Utenforskap

– Det kan se ut som om NHO er på ideologisk svenskehandel, sier LO-leder Roar Flåthen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han ser likheter i innfallsvinkel med den de borgerlige i Sverige har hatt, blant annet med begrepet «utenforskapet». Dette begrepet er hentet inn i debatten av de borgerlige også her til lands, og spiller på alle dem som er utenfor arbeidslivet. LO-lederen mener at det er et større problem med et ekskluderende arbeidsliv.

Flåthen mener å se et mønster i argumentasjonen fra NHO, tenketanken Civita og de borgerlige partiene når de hevder at velferdsordningene ikke er bærekraftige.

Angrep

– Det kan se ut som om NHO har benyttet seg vel mye av høyretenketanken Civitas måte å argumentere på. Innfallsvinkelen på temaene under årskonferansen kan tyde på det. Det bedrives på mange måter et angrep på eksisterende ordninger. Som oftest er løsningen å redusere trygdenivået, for da blir folk nødt til å jobbe, sier Flåthen.

Han konstaterer at de som utgjør svake grupper eller har en yrkeshemming dermed skal få mindre betalt og dårligere rammebetingelser enn andre.

– På den ene siden kritiserer man det offentlige systemet, men hvis bedriftene skal være med å ta ansvar, så skal myndighetene betale regningen. Da er det plutselig greit å sende regningen til det offentlige, sier Flåthen.

Inkludering

– Jeg håper NHOs årskonferanse også klarer å vise hvilket ansvar arbeidsgiverne har i å inkludere og stille arbeidsplasser til rådighet for dem som står bakerst i køen og ikke får jobb. Veldig mange av dem som ikke er aktiv i arbeidslivet nå, ønsker å være aktiv. Derfor har vi også laget en avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) som fokuserer veldig på akkurat det, sier LO-lederen.

Flåthen synes det er rart at NHO ikke fokuserer mer på IA-arbeidet, for han mener at det nettopp her ligger gode rammer for å få folk i arbeid.

– Dette er en stor og viktig debatt. Jeg tror løsningen ligger i trepartssamarbeidet rundt IA-avtalen. Det er dette som kan bringe oss konstruktivt videre, mener Flåthen. (ANB)