Høyres Mudassar Kapur roper høyt i Stortingssalen 8. februar om kostnadene ved å gå tilbake på de store og feilslåtte fylkessammenslåingene de gikk inn for, men holder stilt om kostnaden ved å la være. De overveldende flertallene for oppløsning i Amedia og NRKs supermåling og blant kommunene i høringsrunden, viser at nærhet og fellesskap aldri går av moten. Derfor er det bra at vi har en regjering som har nettopp nærhet og fellesskap som prosjekt.

Målingen som ble publisert 1. februar, viser at 66 prosent i Østfold vil oppløse Viken, bare 19 prosent sier nei. I Buskerud vil 51 prosent oppløse, og 31 prosent sier nei. I Akershus vil 52 prosent oppløse, og 29 prosent sier nei. I tillegg går et overveldende flertall av kommunene i Viken inn for oppløsning.

Små forskjeller mellom folk og et levende folkestyre har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. Dette ignorerte Høyre når de satte i gang med fylkessammenslåinger uten å lytte til folket, eller kommunene. Høyres overkjøring er feilslått, dyr og skaper lenger avstand mellom innbyggere og folkevalgte. Det er nærliggende å tenke seg til at et av målene, med å lage en så enorm og lite praktisk konstruksjon som Viken, må ha vært potensialet for privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Det i seg selv er god nok grunn til å oppløse Viken.

En annen god grunn er at avgjørelser som er riktige i Halden, ikke nødvendigvis er det i Hemsedal. I et langstrakt gigantfylke med over 1,2 millioner innbyggere blir avstanden mellom de folkevalgte og innbyggerne ubønnhørlig stor. Vi mener at ideologisk blind privatisering og større avstand mellom folk og folkevalgte er røtter til økende ulikhet og avmakt. Ulikhet og avmakt tærer på tilliten, tryggheten og samholdet i samfunnet. Derfor aksepterer vi ikke Høyres lettvinte argument, og går i rette med reformer som har utfordret nærheten og fellesskapet i det norske samfunnet.

Vi ønsker oss tjenester nært der vi bor, og folkevalgte som kjenner nærmiljøene våre. Da er ikke store systemer som gjør mennesker små svaret. Svaret er nærhet og fellesskap. Staten tar regningen for å få tilbake Akershus, Buskerud og Østfold. Det er en god investering som vil lønne seg.

Sigbjørn Gjelsvik (Akershus Sp), Sigrid Simensen Ilsøy (Buskerud Sp) og Kjerstin Wøyen Funderud (Østfold Sp)